PRZEGLĄDY


Przeglądy przewodów kominowych

Wykonujemy okresowe kontrole, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) na podstawie art. 62 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 07.07.94 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku nr 156 poz. 1118)

 

Wykonyjemy przeglądy przewodów kominowych w budynkach:

  • wspólnot mieszkaniowych
  • mieszkalnych domach
  • jednorodzinnych
  • mieszkalnych
  • wielorodzinnych,
  • użytkowych
  • publicznych (szkoły, przedszkola itp)
  • gospodarczych,
  • garaże i inne